Служба за здравствену заштиту одраслих са ултразвучном дијагностиком

Делатност службе опште медицине заснива се на спровођењу превентивних и куративних
прегледа одраслог становништва.
Примарну здравствену заштиту грађани остварују код изабраног лекара. Лекари спроводе мере
очувања и унапређења здравља, лече и прате ток лечења, врше прегледе, и старају се о томе да
пацијент добије најефикаснију здравствену заштиту.
У оквиру службе раде се и превентивни прегледи, при којима изабрани лекар даје савете везане
за спречавање настанка болести и очување здравља.
Служба опште медицине своју делатност спроводи кроз рад од 24 сата у матичној установи и
преподневни рад у истуреним амбулантама ( амб. Породин, амб. Симићево, амб. Александровац,
амб. Влашки До ) и још две амб. У које лекар одлази једном недељно ( амб. Миријево, амб.
Ореовица ).
У служби опште медицине у ДЗ Жабари , понеделјком, уторком,средом и петком др Горица
Марковић специјалиста опште медицине, ради ултразвучни преглед абдомене, који исти заказују
код свог изабраног лекара, а у амб. Александровац, ултразвучни преглед абдомена се ради
понеделјком и петком, ради их др Сузана Здравковић – доктор опште медицине, и прегледи се
такође заказују код изабраног лекара.
Кроз дежурну службу опште медицине, која ради 24 сата, 7 дана у недељи, збрињавају се сви
пацијенти који имају потребу за лечењем у том периоду, независно од места становања и узраста.
Кроз дежурну службу опште медицине, пружа се хитна медицинска помоћ, свима којима је таква
врста помоћи неопходна.

Лекари службе за здравствену заштиту одраслих са ултразвучном дијагностиком:

 • др Горица Марковић – спец.опште медицине
 • др Милијанка Станковић – доктор медицине
 • др Маја Панић – доктор медицине
 • др Марија Илић – доктор медицине
 • др Снежана Ђорђевић – доктор медицине
 • др Данијел Одерковић – доктор медицине
 • др Вања Величковић – доктор медицине
 • др Јелена Животић – доктор медицине
 • др Ана Траиловић – доктор медицине

Медицинске сестре службе за здравствену заштиту одраслих са ултразвучном дијагностиком:

 • Главна сестра ДЗ Жабари : Слађана Стокић – медицински техн.

моб. 062/88-57-209
e mail адреса: glavnasestra@dzzabari.org.rs,

 • Мед.техн. Миленковић Биљана
 • Мед.техн. Стокић Драгана
 • Мед.техн. Вукићевић Владислава
 • Мед.техн. Сарић Вијолета
 • Мед.техн. Сузана Милановић
 • Мед.техн. Оливера Радуловић
 • Мед.техн. Сања Николић
 • Мед.техн. Радојка Николовска
 • Мед.техн. Тамара Бошковић
 • Мед.техн. Данијела Лазић
 • Мед.техн. Сања Љиљановић
 • Мед.техн. Весна Радовановић
 • Мед.техн. Мирјана Перић
 • Мед.техн. Мирјана Вујчић
 • Мед.техн. Слађана Р. Стокић