Права и обавезе пацијената (Закон о правима пацијената)

Дужности пацијената

 • Одговорност пацијента за лично здравље:

  • Активно учествује при заштити, очувању и унапређењу свог здравља
  • У потпуности информише надлежног здравственог радника о истинитим подацима о свом здравственом стању
  • Придржава се упутстава и предузима мере прописане терапије од стране надлежног здравственог радника
 • Одговорност пацијента према другим корисницима здравствених услуга:

  • Пацијент је дужан да поштује права других пацијената
 • Одговорност пацијента према другим здравственим радницима, односно здравственим сарадницима:

  • Пацијент је дужан да се према здравственом раднику односи са поштовањем и уважавањем
  • Забрањено је ометање здравственог радника при пружању здравсвене заштите
  • Пацијент је дужан да информише здравствену установу о промени адресе или телефонског броја

Ако се пацијент не придржава својих дужности, надлежни здравствени радник може отказати пружање даље здравствене заштите пацијенту изузев хитне медицинске помоћи, о чему је дужан да обавести директора здравствене установе, као и да у медицинску документацију пацијента унесе разлоге за одбијање пружања здравствене заштите.

Права пацијената

 • Право на доступност здравствене заштите

 • Право на информације

 • Право на превентивне мере

 • Право на квалитет пружања здравствене услуге

 • Право на безбедност пацијента

 • Право на обавештење

 • Право на слободан избор

 • Право на друго стручно мишљење

 • Право на приватност и поверљивост

 • Право на пристанак

 • Право на увид у медицинску документацију

 • Право на поверљивост података о здравственом стању пацијента

 • Право пацијента који учествује у медицинском истраживању

 • Право детета у стационарним здравственим установама

 • Право пацијента да на сопствену одговорност напусти стационарну здравствену установу

 • Право на олакшавање патњи и бола

 • Право на поштовање пацијентовог времена

 • Право на приговор

 • Право на накнаду штете