Амбуланта Александровац

 Служба за здравствену заштиту одраслих

Контакт телефон:

012/254-158

Амбуланта Породин

 Служба за здравствену заштиту одраслих

Контакт телефон:

012/256-716

Амбуланта Симићево

 Служба за здравствену заштиту одраслих

Контакт телефон:

012/256-180

Амбуланта Миријево

 Служба за здравствену заштиту одраслих

ради један дан у недељи

Амбуланта Ореовица

 Служба за здравствену заштиту одраслих

ради један дан у недељи

Амбуланта Влашки До

 Служба за здравствену заштиту одраслих

Контакт телефон:

012/276-490