Саветовалишта

Дом здравља Жабари у оквиру својих служби има Саветовалиште за децу.