Служба за правне и економске послове

Служба за правне и економске послове обавља:
правне, кадровске, опште послове, књиговодствене и аналитичке послове, финансијске послове, послове одбране, безбедности, заштите на раду и противпожарне заштите, послове санитетског снабдевања и послове јавних набавки.

Службу за правне и економске послове чине следећи одсеци:

  • Одсек за опште послове

  • Одсек за кадровске послове

Чланови службе за правне и економске послове: :

  • Правник: Биљана Чобић – Дипломирани правник
  • Обрачунски радник: Драгана Марковић
  • Ликвидатор фактуриста: Дејан Рашковић

Шеф финансија

Вељко Спасић

дипломирани економиста

062/ 8857-200

Радно време

Радни дани 7:00 – 14:00ч
Пауза 9:00 – 9:30ч

  012/250-163

Службе