Служба за стоматолошку здравствену заштиту деце и одраслих

Стоматолошка служба обухвата стоматолошку здравствену заштиту становништва
различитог узраста и тако је подељена на:

1. Амбуланту за дечију и превентивну стоматологију
2. Амбуланта за стоматолошку здравствену заштиту одраслих

У амбуланти за дечију и превентивну стоматологију пружају се превентивне и куративне
услуге.
Превентивне услуге су : заливање фисура, флуоризација зуба и здравствено васпитање.
Куративне услуге су : вађење зуба, пломбирање зуба, ендодонтски третман зуба са
завршеним и незавршеним растом корена зуба као и постевљање сплинтова у случају
повреде зуба.
У амбуланти за здравствену заштиту одраслог становништва се такође пружају
превентивне и куративне услуге.
Превентивне услуге су : стоматолошки преглед трудница и индивидуално – здравствено
васпитни рад са њима.
Куративне услуге су : вађење зуба, пломбирање зуба, ендодонтски третман зуба,
уклањање зубног каменца и меких наслага.
Одрасло становништво, осим деце до 18 година,породиља,буджетских корисника, плаћају
стоматолошке услуге.

Доктор и медицинске сестре службе за стоматолошку здравствену заштиту деце и одраслих:

  •  Др Иван Јовичић – доктор стоматологије
  • Мед.техн. Виолета Вулић-Миловановић
  • Мед.техн. Страиновић Драгица