Лекарска уверења

ДЗ Жабари у оквиру своје делатности, а на захтев грађана, издаје следећа лекарска уверења:

1. Лекарско уверење за остваривање права код судова
2. Лекарско уверење на захтев суда
3. Лекарско уверења за смештај у старачки дом
4. Лекарско уверење за упис у средњу школу и факултет
5. Лекарско уверење за упис у студентски дом
6. Лекарско уверење за посао без посебних услова
7. Сва остала лекарска уверења.