Техничка служба и помоћно особље

Служба за техничке послове Дома здравља  обавља послове на одржавању објеката, опреме и возила, третман инфективног медицинског отпада и чишћење и спремање просторија и круга око објеката и прилазних путева.