Поливалентна патронажна служба

О нама

Поливалентна патронажна служба је најкомплетнији вид здравствено васпитног рада.
Њена делатност усмерена је на реализацији мера за очување и унапређење здравља, у
првом реду, породице и то, својом специфичном методологијом, чија је основа
здравствено васпитни рад са здравим и болесним становништвом.
Приоритет у раду имају труднице, породиље са новорођенчетом, одојче, као и хронични
болесници.
Делокруг рада патронажне службе је породица и заједница као целина, месна заједница,
школа и радна организација.
У том раду користе се : кућне посете, индивидуални и други облици рада.
Групни облици рада су заступљени најмање 30% од укупних активности.
-Патронажна посета подразумева плански приступ решавања постојећих здравствених
потреба.
-Групним облицима рада сестра обучава становништво за примену одређених
медицинских садржаја и поступака : припрема трудницу за дојење, врши обраду и негу
пупка код новорођенчета, купа га, обучава хроничне болеснике одређеним процедурама (
самоконтрола гликемије, давање инсулина, мерење притиска ), упућивање школске и
предшколске деце у значај одржавања редовне хигијене тела, уста, зуба….
Многи групни облици рада приказани су кроз акције, тако да су обележени одређени
датуми као : Међународни дан физичке активности, Светски дан хигијене руку, Недеља
здравља уста и зуба, Значај здраве исхране, Светски дан борбе против ТБЦ, Светски дан
здравља, Месец борбе против рака, Светски дан бубрега..
У патронажи ДЗ Жабари раде 3 сестре на 15 пунктова.

Делокруг рада патронажне сестре:

 • труднице- ризичне (физиологија трудноће, мерење притиска, опрема за бебу…)

 • бабињара и новорођенче (успостављање лактације, нега новорођенчета, обрада пупка…)

 • одојче и ризично одојче (праћење раста и развоја, правилна исхрана, вежбе за психомоторни развој…)

 • мало дете 2 и 4 године (праћење раста и развоја,правилна исхрана, превенција повређивања…)

 • особе преко 65 година (здрави стилови живота, мерење притиска, превенција повређивања…)

 • хронични болесници (обука за давање инсулина, обука за коришћење инх. пумпице, обука породице за негу непокретног болесника…)

Делокруг рада патронажне сестре је и здравствено-васпитни рад:

 • индивидуални и групни

 • индивидуални рад се спроводи у породици приликом патронажне посете (здрав стил живота, одговорно родитељство, правилна исхрана, стицање вештина…)

 • групни здр-васп рад се спроводи у Дому здравља, основним школама и локалној заједници у виду предавања и креативних радионица. Располажемо најмодернијим очигледним здр-васп средствима (компјутер,пројектор…), пропагандним материјалом и едукованим кадром који се константно усавршава и прати иновације.

 • Патронажне сестре су укључене у рад школе родитељства – исхрана трудница, дојење и нега новорођенчета.

 • Саветовалиште за исхрану одојчића – исхрана у првој години живота

 • Рад у заједници – сарадња са месним заједницама, 17 основних школа, Центром за социјални рад, Црвеним крстом, домовима за стара лица, удружењем оболелих од мултипле склерозе, церебралне парализе, са клиникама (сестринско писмо).

 • Обележавамо све активности по календару јавног здравља и учествујемо у разним манифестацијама које организује Институт за јавно здравље Србије и град Београд (Базар здравља, Јесењи сајам здравља, Светски дан здравља…)

Медицинске сестре службе за здравствену заштиту деце:

 • Мед.техн. Станојевић Сузана
 • Мед.техн. Пауновић Тања
 • Мед.техн. Пауновић Оливера