Председник Надзорног одбора

  • др Милијанка Станковић – испред ДЗ Жабари

Чланови Надзорног одбора

  • Предраг Баљошевић – испред Оснивача
  • Зоран Недељковић – испред Оснивача

 

Председник Управног одбора

  • Драган Савић – испред Оснивача

Чланови Управног одбора

  • Верица Јанковић – испред Оснивача
  • Слободан Илић – испред Оснивача
  • др Јелена Војводић – испред ДЗ Жабари
  • Тамара Бошковић – испред ДЗ Жабари