Служба за здравствену заштиту деце

Служба за здравствену заштиту деце састоји се од две организационе јединице – Дечијег и Школског
диспанзера.

У овој служби се обављају превентивни и куративни прегледи деце од рођења па до завршетка средње
школе. Рад је организован само у преподневној смени. Прегледи се обављају у делу за болесну децу и у
делу у коме се обављају превентивни прегледи деце. Та два дела су физички одвојена различитим
улазима.
Рад у саветовалишту се обавља уторком, средом и четвртком.
Превентивни прегледи се обављају у делу службе који је за то предвиђен, и у њему се налази просторија
за рад у саветовалишту са свим неопходним мерним инструментима, неопходним за рад са децом
различитог узраста и одвојену службу вакцинације са пратећом картотеком.
-Систематски прегледи новорођенчади, одојчади и мале деце по СМУ које је прописано законом. Прегледи
се заказују или путем патронажне службе ДЗ Жабари пацијенти се обавештавају.
-Превентивни систематски прегледи у првом, трећем, петом и седмом разреду као и контролни систематски
у парним разредима ОШ
-Превентивни систематски прегледи у првој и тећој години средње школе.
-Вакцинација свих узраста према календару вакцинације
-Издавање лекарских уверења за упис у вртиће, школе, средње школе и свих врста лекарских уверења за
боравак школске деце ( екскурзије, рекреативне наставе, зимовања…)
-Лекарски прегледи ради издавања медицинских потврда за спортисте и школска спортска такмичења.
-Превентивни рад на терену се обавља у договору са школама и вртићима на територије општине Жабари.
Служба за ЗЗ деце предшколског и школског узраста уско сарађује са патронажном службом ДЗ Жабари,
ради обављања свих законски прописаних прегледа на које деца имају право.
Куративни прегледи се обављају у лекарској ординацији. У овом делу службе постоји превијалиште,
изолациона просторија и просторија са основним техничким инструментима ( ваге за антропометријска
мерења и апарат за инхалаторну терапију ).

Медицинске сестре службе за здравствену заштиту деце:

  • Мед.техн. Лазић Лела
  • Мед.техн. Савић Гордана
  • Мед.техн. Пауновић Светлана