ИТ Служба и служба здравствене статистике

Служба Социјалне медицине са информатиком организује и координира послове примарне здравствене заштите, бави се прикупљањем и анализом података из области рада здравствених служби, праћењем, координацијом и анализом спровођења квалитета здравствене заштите у Дому здравља,координира здравствено-васпитним радом на нивоу Дома здравља, врши контролу података пре уноса у базу података, контролу фактуре,израђује планове и извештаје и ради све остале послове из домена Социјалне медицине и информатике.

Делатност службе :

Служба прати и проучава опште и популационе податке подручја које покрива Општа болница. Обрадјује и проучава показатеље за оцену здравственог стања становништва. Прати и проучава стање организације и рада осталих служби Опште болнице и предлаже мере за повећање ефикасности, ефективности и квалитета рада истих.

Чланови ИТ службе и службе здравствене статистике:

  • Мед.техн. Бојана Маленовић
  • Мед.техн. Ивана Томић-Перић

Администратор

Бојана Маленовић

Kонтакт

Tел. 012/250-163

Радно време

Радни дани 7:00 – 14:00ч
Пауза 9:00 – 09:30ч

 012/250-163

Службе