Заказивање прегледа

У ДОМУ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ, ПРЕГЛЕДИ СЕ ЗАKАЗУЈУ ПУТЕМ БРОЈА ТЕЛЕФОНА 012/250-116, ИЛИ ЛИЧНО, ДОЛАСKОМ KОД ИЗАБРАНОГ ЛЕKАРА