Специјалистички прегледи

У ДОМУ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ ОБАВЉАЈУ СЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧKИ ПРЕГЛЕДИ У ОБЛАСТИ ПЕДИЈАТРИЈЕ, ГИНЕKОЛОГИЈЕ И АKУШЕРСТВА, ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ И ДЕЧИЈЕ И ПРЕВЕНТИВНЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ.