Служба опште медицине

О нама

Делатност службе опште медицине заснива се на спровођењу превентивних и куративних
прегледа одраслог становништва.
Примарну здравствену заштиту грађани остварују код изабраног лекара. Лекари спроводе мере
очувања и унапређења здравља, лече и прате ток лечења, врше прегледе, и старају се о томе да
пацијент добије најефикаснију здравствену заштиту.
У оквиру службе раде се и превентивни прегледи, при којима изабрани лекар даје савете везане
за спречавање настанка болести и очување здравља.
Служба опште медицине своју делатност спроводи кроз рад од 24 сата у матичној установи и
преподневни рад у истуреним амбулантама ( амб. Породин, амб. Симићево, амб. Александровац,
амб. Влашки До ) и још две амб. У које лекар одлази једном недељно ( амб. Миријево, амб.
Ореовица ).
У служби опште медицине у ДЗ Жабари , понеделјком, уторком,средом и петком др Горица
Марковић специјалиста опште медицине, ради ултразвучни преглед абдомене, који исти заказују
код свог изабраног лекара, а у амб. Александровац, ултразвучни преглед абдомена се ради
понеделјком и петком, ради их др Сузана Здравковић – доктор опште медицине, и прегледи се
такође заказују код изабраног лекара.
Кроз дежурну службу опште медицине, која ради 24 сата, 7 дана у недељи, збрињавају се сви
пацијенти који имају потребу за лечењем у том периоду, независно од места становања и узраста.
Кроз дежурну службу опште медицине, пружа се хитна медицинска помоћ, свима којима је таква
врста помоћи неопходна.