Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Neki tekst vezan za ovu sluzbu tekst tekst tekst tektest kteskt

  • Neka checklista

  • Neka checklista

  • Neka checklista

  • Neka checklista

  • Neka checklista

Neki manji naslov vezan za ovu sluzbu

Opet neki tekst tekst tekst opet neki tekst

Opet neki tekst tekst tekst opet neki tekst

Opet neki tekst tekst tekst opet neki tekst

Opet neki tekst tekst tekst opet neki tekst

Opet neki tekst tekst tekst opet neki tekst

 Osoblje Službe

Doktori 17
Medicinski tehničari 25
Ostali kadar 43
Broj soba 27

  Radno vreme

Ponedeljak – Petak 8:00 – 17:00
Subota 9:30 – 17:00
Nedelja 9:30 – 15:00

  +11111111

  Lokacija

Osoblje

Neki tekst vezan za osoblje

Milan MilanovicAnesteziolog
Opis profila
Milan MilanovicKardiolog
Opis profila
Ana Anictitula
opis profila