Светски дан хране: 16.октобар – месец правилне исхране

Организација Уједињених нација за храну (ФАО) сваке године 16.октобра обележава Светски дан хране.

Уз подршку Министарства здравља Републике Србије на територији Републике Србије од 2001. године се реализује кампања Светски дан хране 16.октобар, са циљем информисања и стицања знања, формирања исправних ставова и понашања у вези са здрављем и правилним навикама у исхрани најшире популације, посебно деце и младих.

Процењено је да је у свету око милијарду гладних људи, што није само последица слабих приноса хране, већ и високух цена намирница, малих прихода и повећања незапослености као резултата глобалне економске кризе.

У првој половини 21. века са порастом светске популације на 9 милијарди људи потражња за храном ће се скоро удвостручити.

Одржив систем снадбевања храном се састоји од окружења, људи, институција и процеса којима се храна производи, прерађује и дистрибуира до потрошача. Сваки сегмент прехрамбеног система има утицај на крајњу расположивост и доступност различитих намирница, а самим тим утиче и на избор потрошача.

Правилна исхрана би требало да увек буде у фокусу креатора одрживог система снадбевања храном, а не само спречавања болести преобилне или недовољне исхране.

Неправилна исхрана је значајан фактор ризика за бројне хроничне незаразне болести.

Остваривање ових циљева је могуће заједничким ангажовањем здравствених и образовних установа, уз учешће запослених, ученика и њихових родитеља, медија, друштвено хуманитарних организација, спортских, рекреативних, културних организација и других.

Радно време ДЗ

Радни дани 8:00 – 5:00
Субота 9:00 – 5:00
Недеља 11:00 – 4:00

Контакт телефони:

  +012

  +012