ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА – СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Дому здравља Жабари је почев од 13.04.2022. Биљана Чобић – дипломирани правник, правник Дома здравља Жабари.

Телефон: 012/250-163

Факс: 012/250-163

Е- маил: pravnasluzba@dzzabari.org.rs