Дом здравља је добио акредитацију на 5 година и то од јула 2020. до јула 2025. године